..:: Eredmények ::.. 2019. január 21.
  Keresés
Regisztrálás  Bejelentkezés
Eredményeink Minimize

 Sikeresen lezárult Nagykapornak község  Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása. A projektnek köszönhetően nőtt az igazgatási szolgáltatásának színvonala és új informatikai eszközparkkal bővülhetett Nagykapornak község Önkormányzata, amely az ügyintézők mindennapjait nagyban megkönnyíti elősegítve a hatékony munkavégzést.
A projekt keretében az alábbi informatikai eszközök kerültek beszerzésre:

•  7 db munkaállomás MS Windows környezetben

•    1 db laptop MS Windows környezetben

 
•    8 db monitor
 

 •    10 db kártyaolvasó
 
•    1 db Develop ineo 227DN DADF A3 multifunkciós nyomtató

 •  1 db KYOSERA ECOSYS  multifunkciós nyomtató
 

 •  10 db szünetmentes tápegység 
 
Kialakításra kerültek a hatályos törvénynek megfelelő ,,Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása” projektelemen belül:

•    informatikabiztonsági szabályzat

•    iratkezelési szabályzat


,,Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja” és ehhez kapcsolódóan a  ,,Tesztelés, élesítés” feladatok elvégzése megtörtént.


 


• A kedvezményezett neve: Nagykapornak község Önkormányzata

• A projekt címe: Nagykapornak Község Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

• A szerződött támogatás összege: 5.977.046,- Ft

• A támogatás mértéke (%-ban): 100%

• A projekt tartalmának bemutatása: A Támogató a ,,Nagykapornak község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00235 azonosító számú támogatási kérelmét elbírálva 5.977.046,- Ft  vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  A Projekt megvalósításának kezdete 2016.11.02., fizikai befejezésének tervezett napja 2018.06.30. Ezen projekt kapcsán lehetőség nyílik eszközök - új munkaállomások, monitorok valamint egyéb, a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök- beszerzésére. Továbbá a projekt támogatja az Önkormányzat működésfejlesztési és szabályozási kereteinek kialakítását, az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását, migrációját, ezek tesztelési és élesítési feladatait, valamint az oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazások költségeit.
• A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

• A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-0
0235

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Évforduló !

  2011. november 7-én lett 40 éves a Nagykapornaki Általános Iskola. A tanítás már szeptemberben megkezdődött, de a hivatalos nyitás, az akkor ünnepnek számító napon az iskolai ünnepség során történt.
(Talán így érthető, miért is kellett megújítani a lapostető szigetelését és cserélni a nyílászárókat.)

 
 Általános Iskola, tornaterem felújítása :Az iskolafenntartó társulás hat települése járult hozzá az önrész biztosításával, hogy az iskolások egy megújult, korszerű tornatermet használhassanak. A pályázatból melyet elnyertünk kicserélődtek a nyílászárók, megfelelő hő és vízszigetelést kapott az épületrész, melyben megújult a szertár a két öltöző és vizesblokk, s új padlóborítást kapott a terem.Elkészült a folyosói falburkolat, miként a saját dolgozónk  Horváth Tibor által készített radiátorvédő fa rácsozat is.

 


 Időkorúak Otthona akadálymentesítése:

 

 

 

Nyugat-dunántúli Operatív Program

 Nagykapornak község Önkormányzata eredményesen indult a NYDOP-2009.-5.1.1/C „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) ” tárgyú pályázaton. Ennek eredményeként Nagykapornak község Önkormányzata 31 577 979 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a nagykapornaki 66. hrsz-ú ingatlanon lévő Idősek Otthona műemlék épület komplex akadálymentesítés építési munkáinak megvalósításához.A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg. A támogatás intenzitása 85,0 %.

 A projekt megvalósítására az Önkormányzat közbeszerzési eljárást indított, melynek
során az „ OMEGA GM” Építőipari Kft. (8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 13.) - 41.360.000      ,- Ft-os áron –nyerte el  a munka elvégzésének lehetőségét.
A projekt keretében megvalósul az épület komplex akadálymentesítése, amely kiterjed az épület bejáratára, közlekedőire, fürdető és betegszobáira, valamint új személy felvonó, biztonsági és kijáratmutató világítás, tűzjelző rendszer létesül.

Kedvezményezett neve és elérhetősége
Nagykapornak község Önkormányzata
8935 Nagykapornak, Fő u. 17.
Postacím: 8935 Nagykapornak, Zrínyi u. 1.

Telefon: 06 92 567 012
Fax: 06 92 367 001
korjegyzoseg@nagykapornak.eu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége
VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Telefon: 06 1 224 3100
Fax: 06 1 224 3105

vati@vati.hu
www.vati.hu

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Infovonal: 06 40 638 638
nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu

 

 

Képekben:


 


Általános Iskola, informatikai fejlesztések :

 Iskolánkban 2010. decemberében a TIOP 1.1.1/07/1-es pályázat keretén belül megvalósult fejlesztések:

4 db interaktív tábla csomag (tábla, projektor, tanári notebook) 
10 db asztali számítógép (monitorral, szoftverrel)
1 db szerver számítógép, operációs rendszerrel
1 db WIFI csomag (vezeték nélküli hozzáférés)
1 db SNI csomag (2 db hordozható számítógép)

 Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
"A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése"
Pályázati kiírás száma: TIOP- 1.1.1/07/1.

 


 

 

2011. november 7-én lett 40 éves a Nagykapornaki Általános Iskola. A tanítás már szeptemberben megkezdődött, de a hivatalos nyitás, az akkor ünnepnek számító napon az iskolai ünnepség során történt.
(Talán így érthető, miért is kellett megújítani a lapos tető szigetelését és cserélni a nyílászárókat.)

 

 Nyomtat   

Copyright 2010 by SimCorp BT.   Használati feltételek  Adatvédelmi leírás